František Mikloško

občiansky kandidát na prezidenta
Slovenskej republiky

V politike chýba slušnosť, rozum a srdce. Môj celoživotný príbeh je charakteristický spájaním rôznych spektier našej spoločnosti. Úspech všetkých slušných ľudí v zápase o potvrdenie ukotvenia Slovenska na Západe je dôvodom, prečo kandidujem na post prezidenta Slovenskej republiky.

Životopis

František Mikloško (2. 6. 1947) sa narodil v Nitre, kde v roku 1966 ukončil Strednú priemyselnú školu stavebnú. V roku 1971 absolvoval v Bratislave Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského, odbor matematika. V rokoch 1971 – 1983 pracoval v Ústave technickej kybernetiky SAV v Bratislave. V rokoch 1983 – 1989 striedavo pracoval ako robotník, striedavo nepracoval.

Od svojich vysokoškolských štúdií až do Nežnej revolúcie sa angažoval v tzv. tajnej cirkvi. Pracoval medzi vysokoškolskou mládežou, podieľal sa na tvorbe samizdatov, bol jedným zo zvolávateľov Sviečkovej manifestácie 25. marca 1988 v Bratislave.

V novembri 1989 sa stal členom Koordinačného výboru VPN. Za toto hnutie kandidoval vo voľbách 1990 do SNR. V rokoch 1990 – 2010 bol poslancom SNR, resp. NR SR. V rokoch 1990 až 1992 bol predsedom SNR za Verejnosť proti násiliu, v rokoch 1992 – 2008 bol poslancom za Kresťanskodemokratické hnutie, 2008 – 2010 za Konzervatívnych demokratov Slovenska.

V rokoch 2004 a 2009 kandidoval v priamych voľbách na prezidenta SR.

V roku 2001 spolu s Gabrielou Smolíkovou a Petrom Smolíkom mu bola udelená Cena Dominika Tatarku za dielo: Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989, I, II. Vydavateľstvo Michala Vaška 2000. V roku 2005 mu bola udelená stredoeurópska Cena sv. Vojtecha. V roku 2012 mu arménsky parlament udelil štátne vyznamenanie „Medaila cti“. V novembri 2018 mu Trnavská univerzita udelila titul Doctor honoris causa (Dr. h. c.). Od marca 2017 je členom Redakčnej rady Encyclopaedia Beliana.

Doteraz mu vyšli tieto knihy: „Nebudete ich môcť rozvrátiť (Z osudov katolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1943 – 1989)“. Bratislava, Archa 1991; „Čas stretnutí (Reflexie o ponovembrovej dobe)“. Bratislava, Kalligram 1996; „Desať spravodlivých (Ľudia, knihy, dokumenty 1985 – 2010)“. Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2011; „Znamenia čias (Slovenské súradnice 1982 – 2012)“. Bratislava, Hlbiny 2013. Kniha rozhovorov: „Ján Štrasser: František Mikloško (Rozhovory o dobe a ľuďoch)“, Bratislava, Slovart, 2016.

Od roku 2010 je na dôchodku, venuje sa publicistike, vystupuje na konferenciách, navštevuje školy, kde sa zúčastňuje na diskusiách so študentmi. Je ženatý s Janou, rod. Sasínovou, žije v Bratislave.

Facebook

Moje články v médiách

Moju publikačnú činnosť môžete sledovať tu:

Finančná podpora

Podporiť moju kandidatúru môžete vkladom na transparentný účetIBAN: 
SK3109000000005147170488

Ďakujem!

Kontakt

Eva Güttlerová, hovorkyňa
email: info@frantisekmiklosko.sk

Kontaktný formulár.

{

Nech v nás rok 2019 prebudí nádej, spolupatričnosť a odhodlanosť Novembra 1989.

František Mikloško