Prezidentský program Františka Mikloška

1. Budem vykonávať prezidentskú funkciu podľa litery a ducha Ústavy SR. Budem svoje právomoci využívať naplno, ale nikdy ich nebudem prekračovať.

2. Za kľúčovú pokladám osobnú autoritu, ktorú si prezident buduje svojím celoživotným príbehom a spôsobom výkonu prezidentskej funkcie. Budem prezidentom občanov Slovenskej republiky. Budem ľudí spájať, nebudem koaličným ani opozičným prezidentom, vodidlom budú pre mňa základné normy slušnosti a spravodlivosti.

3. Chcem byť ako prezident predstaviteľom západného sveta a jeho hodnôt. Odmietam príklon k byzantskému svetu, ale aj návrat k dnešným formám lživých totalitných sľubov a hesiel skorumpovaného sveta. Urobím všetko pre to, aby Slovensko prestalo byť svetom korupcie, spojenej s cynickým vydieraním a vraždením.

4. Od roku 1989 vedieme dlhodobý zápas za  zdravú, kultúrnu a vzdelanú spoločnosť. Prezident nemá v týchto oblastiach veľké právomoci, ale môže navodzovať diskusie, ukazovať riešenia, byť varovným hlasom. Rovnako to platí aj pre oblasť digitalizácie, klimatických zmien a znečisťovania ovzdušia. Ako prezident budem týmto hlasom.

5. Podporujem Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky, zohľadňujúcu novú situáciu, ktorá vyplýva zo zmenenej mocenskej pozície Ruska. Integrácia v EÚ a NATO je inštitucionálnym vyjadrením civilizačnej príslušnosti Slovenskej republiky, posilňuje jej zahranično-politický vplyv a všestranne podporuje jej rozvoj. Pre Slovenskú republiku sa EÚ stala životným a hodnotovým priestorom a NATO obranným a bezpečnostným pilierom.

6. Dnešný otvorený svet je v pohybe. Som za jasné odlíšenie legálnej, ilegálnej migrácie a utečenectva a za spoľahlivé pravidlá ich regulácie.

7. Slovensko sa pri hľadaní svojej štátnosti až do dnešných dní rozpoltilo. Na jednej strane sa zrodil úspešný mýtus vodcu, ktorý nás bude viesť a chrániť. Na druhej strane stoja ľudia, ktorí chcú postaviť slovenskú realitu na kontinuite skutočných dejín od Cyrila a Metoda cez uhorské dejiny, Československú republiku až podnes, vidiac v nich bohatstvo a prirodzený slovenský podiel.  Hlásim sa k trpezlivému budovaniu demokratickej slovenskej štátnosti – na trajektórii tej druhej cesty.

8. Som veriaci kresťan a chcem sa riadiť zásadami kresťanstva. Náboženstvo na Slovensku zohralo pri obrane národných práv nezastupiteľnú úlohu. Keď sa však začalo spájať s nacionalizmom, tento začal vždy vyhrávať.

9. Budem ľudí počúvať, pýtať sa ich, pomáhať im. Budem prezidentom rozumu, citu a spájania ľudí.

10. Slovenská republika si nemôže dovoliť kráčať cestou, kde malá skupina vplyvných ľudí zneužíva štát a jeho orgány vo svoj vlastný prospech a svojimi rozhodnutiami vytvára spoločenské prostredie, v ktorom kritika môže byť umlčaná aj za cenu toho najhrubšieho násilia na človeku. Slovensko ako slušná krajina je mojou hlavnou víziou, s ktorou sa uchádzam o úrad prezidenta Slovenskej republiky.